KRANEMANN / GROSSKOPF | KRAUTWERK

Eberhard Kranemann / Harald Grosskopf | Krautwerk (2017)

Music by Krautwerk.

Eberhard Kranemann
Harald Grosskopf

Released 2017 by Bureau B

T r a c k  L i s t i n g:


1. Midnight in Düsseldorf Berlin [06:50]

2. Ou Tchi Gah [04:40]

3. Texas Paris [02:45]

4. Happy Blue [08:46]

5. Buddhatal [12:29]

6. Be Cool [07:46]

BACK

 


Home | Records | Projects | Photos | Links | Contact

Deutsch  English